Vous l'avez déjà ? Vendez votre exemplaire ici
Désolé, cet article n'est pas disponible en
Image non disponible pour la
couleur :
Image non disponible

 
Dites-le à l'éditeur :
J'aimerais lire ce livre sur Kindle !

Vous n'avez pas encore de Kindle ? Achetez-le ici ou téléchargez une application de lecture gratuite.

Konsolidacja sprawozdan finansowych. Koncepcje, regulacje polskie i MSSF, zastosowania praktyczne To [Polonais] [Broché]

Radoslaw Ignatowski


Actuellement indisponible.
Nous ne savons pas quand cet article sera de nouveau approvisionné ni s'il le sera.Description de l'ouvrage

janvier 2013
Obszerne, calosciowe omówienie problematyki skonsolidowanych sprawozdan finansowych w ujeciu zarówno teoretycznym, jak i praktycznym. Publikacja powstala jako wynik wieloletnich, bogatych doswiadczen zawodowych autora w tej dziedzinie. Skladaja sie na nia trzy czesci: czesc pierwsza - wprowadzajaca, w której omówiono zalozenia konsolidowania sprawozdan finansowych, w czesci drugiej zas autor poddaje analizie i przedstawia na duzej liczbie przykladów liczbowych zastosowania rachunkowosci w zakresie sporzadzania SSF wedlug regulacji polskich. Obie te czesci skladaja sie na I tom publikacji. Trzecia czesci publikacji (zawarta w II tomie) koncentruje sie na problemach zwiazanych z konsolidacja sprawozdan finansowych wedlug MSSF. Autor przedstawil zasady ujmowania, wyceny i prezentacji danych finansowych jednostek podporzadkowanych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, jakie sporzadzaja jednostki dominujace w mysl regulacji MSSF. Omówiono tu takze zasady ujmowania inwestycji w sprawozdaniach finansowych, sporzadzanych przez (znaczacych) inwestorów, którzy wywieraja znaczacy wplyw na podmioty stowarzyszone lub wspólnie kontroluja podmioty wspólkontrolowane, a którzy nie sa zobowiazani do sporzadzania skonsolidowanych sprawozdan finansowych. Publikacja kierowana jest do szerokiego grona Czytelników - akademików, studentów, bieglych rewidentów, praktyków ksiegowych, odpowiedzialnych za sporzadzanie skonsolidowanych sprawozdan, jak równiez do wszystkich, którzy pragna zapoznac sie z przedmiotowa problematyka. dr hab. Radoslaw Ignatowski, prof. nadzw. UL Pracownik naukowy w Katedrze Rachunkowosci Uniwersytetu Lódzkiego, kierownik Zakladu Rachunkowosci Miedzynarodowej oraz kierownik Podyplomowego Studium Rachunkowosci i Zarzadzania Finansowego, a takze kierownik Osrodka Miedzynarodowych Studiów Rachunkowosci Uniwersytetu Lódzkiego. Glównymi obszarami jego zainteresowan zawodowych sa problemy rachunkowosci, szczególnie finansowej w zlozonych strukturach wielopodmiotowych - grupach kapitalowych i im podobnych zwiazkach kapitalowych. Jego zainteresowania koncentruja sie takze na ksiegowych aspektach rozliczania polaczen, przeksztalcen i podzialów spólek. Autor ponad 200 specjalistycznych opracowan w tym zakresie. Od szeregu lat autor swoja wiedze przekazuje praktykom przez wspólprace z wieloma osrodkami szkoleniowymi i innymi instytucjami. Wspólpracownik, konsultant wielu firm audytorskich.

Offres spéciales et liens associés


Détails sur le produit


En savoir plus sur l'auteur

Découvrez des livres, informez-vous sur les écrivains, lisez des blogs d'auteurs et bien plus encore.

Vendre une version numérique de ce livre dans la boutique Kindle.

Si vous êtes un éditeur ou un auteur et que vous disposez des droits numériques sur un livre, vous pouvez vendre la version numérique du livre dans notre boutique Kindle. En savoir plus

Commentaires en ligne 

Il n'y a pour l'instant aucun commentaire client.
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoiles

Discussions entre clients

Le forum concernant ce produit
Discussion Réponses Message le plus récent
Pas de discussions pour l'instant

Posez des questions, partagez votre opinion, gagnez en compréhension
Démarrer une nouvelle discussion
Thème:
Première publication:
Aller s'identifier
 

Rechercher parmi les discussions des clients
Rechercher dans toutes les discussions Amazon
   


Rechercher des articles similaires par rubrique


Commentaires

Souhaitez-vous compléter ou améliorer les informations sur ce produit ? Ou faire modifier les images?